WET WERK EN ZEKERHEID ACTUEEL!
Vooral Nederlands ontslagrecht verandert per 1 juli 2014, als de wet wordt aangenomen door Eerste Kamer:
http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2014/2/Wet-Werk-en-Zekerheid-aangenomen-1466340W/?cmpid=NLC|penoactueel|2014-02-25|Wet_Werk_en_Zekerheid_aangenomen
Alertheid is geboden!