VERZUIM OPLOSSEN VANUIT OORZAAK

(in Dutch only)
Verzuim, veroorzaakt door ziekte wordt traditioneel aangepakt vanuit beleid, procedures, wetgeving, arbeidsomstandigheden en geld. Hulptroepen als arbodiensten, reïntegratiebureaus en verzekeringsmaatschappijen worden voor veel geld ingezet om het ziekteverzuim ‘aan te pakken’.
En hiermee wordt steeds voorbij gegaan aan de daadwerkelijke oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. In plaats daarvan focussen we ons op symptomen en het bestrijden van de symptomen. We denken dat wanneer we een perfect verzuimbeleid, een alerte reïntegratiespecialist, perfecte arbeidsomstandigheden en een correct reïntegratiedossier hebben, we alle opties succesvol aanboren om het ziekteverzuim op te lossen.

Maar is dat wel zo? Zelfs als iemand reïntegreert op zijn werk, is zijn hervatting duurzaam? Oftewel, is de kernoorzaak van de ziekte aangepakt?
Of komt de ziekte of andere ziektes terug? Zijn de klachten vaag of onduidelijk? Is er sprake van ernstige aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten, ongeval en wordt u verteld dat u ‘maar moet afwachten’? U hoeft niet af te wachten als u dat niet wilt. Als u ziekteverzuim écht wil aanpakken, dan is een focus op de oorzaak een werkelijke en enige echte oplossing. Elk ziekte of gebrek heeft een kernoorzaak, door die aan te pakken wordt het ziekteverzuim bij de kiem aangepakt.

Wilt u met focus op de kernoorzaak de kwaliteit van uw medewerker en van uw organisatie verhogen? Bel ons: +31(0)76-5209096 of reageer nu! of ga naar contact.

U kunt er ook voor kiezen verzuim vragenderwijs te benaderen. Maak gratis en vrijblijvend kennis met Denk-wijzer!